Váy liền | Charis
  • Váy liền
VK109

  

1,350,000 vnđ

   

VK108

  

1,250,000 vnđ

   

SMK193

  

1,350,000 vnđ

   

VK106.1

  

850,000 vnđ

   

VK106

  

850,000 vnđ

   

VK105

  

950,000 vnđ

   

VK104

  

850,000 vnđ

   

VK102

  

1,350,000 vnđ

   

VK99

  

1,650,000 vnđ

   

VK103

  

1,350,000 vnđ

   

VÁY LINEN ĐEN SUÔNG GẮN MÁC TRƯỚC NGỰC

 VÁY LINEN ĐEN SUÔNG GẮN MÁC TRƯỚC NGỰC 

950,000 vnđ

   

VÁY SUÔNG CHỮ A CÓ KHUYẾT MÓC TRANG TRÍ

 VÁY SUÔNG CHỮ A CÓ KHUYẾT MÓC TRANG TRÍ 

1,650,000 vnđ

1,650,000 vnđ

VÁY HAI DÂY LINEN NUDE PHỐI MÁC

 VÁY HAI DÂY LINEN NUDE PHỐI MÁC 

850,000 vnđ

   

VÁY ĐEN SUÔNG DÀI NHÚN LI VẢI NGANG THÂN

 VÁY ĐEN SUÔNG DÀI NHÚN LI VẢI NGANG THÂN 

1,650,000 vnđ

   

VÁY CUT-OUT PHA GẤM

 VÁY CUT-OUT PHA GẤM 

1,700,000 vnđ

   

024.2324.3579">